dsc 0460W dniu 28 sierpnia 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie Domu Ludowego w Bukowcu. Inwestycja powstała na miejscu starej Szkoły Podstawowej w Bukowcu. Uroczystości oddania budynku mieszkańcom Sołectw Bukowiec i Staropole miały odbyć się w sierpniu ubiegłego roku jednak sytuacja epidemiczna w kraju nie pozwoliła na to.

Na uroczystości zgromadzili się mieszkańcy sołectw Bukowiec i Staropole, wsi Sokołówka, Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Żelechlinek, delegacja wsi Chociszew na czele z Sołtysem Bogdanem Wydrzyńskim z zaprzyjaźnionej Gminy Parzęczew, zaproszeni goście: Senator RP Rafał Ambrozik, Poseł na Sejm RP Dariusz Klimczak, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Ewa Wendrowska, Komendant Policji w Czerniewicach Krzysztof Ludwiczak, Samorząd Gminy Żelechlinek na czele z Wójtem Bogdanem Kaczmarkiem, wykonawca rzeźby siewcy znajdującej się przed Domem Ludowym w Bukowcu - rzeźbiarz Bogdan Ignaczak. Uroczystość prowadzili Sołtysi Sołectw: Bukowiec – Renata Rochala i Staropole - Zdzisław Pawlik. Po powitaniu zaproszonych gości Wójt Gminy przedstawił historię miejsca w którym powstał Dom Ludowy w Bukowcu, oraz koszt inwestycji. Po wystąpieniu Wójta, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi do obiektu i poświęcenie przez Proboszcza Parafii Żelechlinek Marka Kanię. Następnie mieszkańcy Sołectw Bukowiec i Staropole przy akompaniamencie Łukasza Pawlika wykonali program artystyczny na który składały się przyśpiewki oraz pieśni ludowe i biesiadne. Po występach artystyczny gospodarze zaprosili wszystkich na poczęstunek i biesiadę ludową, która trwała do późnych godzin nocnych.
Całkowity koszt inwestycji to 1 521 558,16 zł w tym dofinansowanie z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 500 000 zł i WFOŚiGW w Łodzi 35 000 zł.

 

 • DSC_0454
 • DSC_0460
 • DSC_0467
 • DSC_0474
 • DSC_0496
 • DSC_0501
 • DSC_0505
 • DSC_0508
 • DSC_0512
 • DSC_0523
 • DSC_0539
 • DSC_0543
 • DSC_0547
 • DSC_0548
 • DSC_0549
 • DSC_0554
 • DSC_0556
 • DSC_0560
 • DSC_0563
 • DSC_0583
 • DSC_0589
 • DSC_0602
 • DSC_0610
 • DSC_0611
 • DSC_0618
 • DSC_0631
 • DSC_0632
 • DSC_0635
 • DSC_0640
 • DSC_0644
 • DSC_0646
 • DSC_0649
 • DSC_0658
 • DSC_0661
 • DSC_0664
 • DSC_0667
 • DSC_0674
 • DSC_0681
 • DSC_0699
 • DSC_0712
 • DSC_0730